Καταστατικό  Συλλόγου

Άρθρο 1

Ιδρύεται σύλλογος των Κρητικών της Σαλαμίνας,με την επωνυμία
"Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ" και με έδρα την πόλη της Σαλαμίνας.


Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ:

Α.  Η ανάπτυξη δεσμών, η καλλιέργεια των σχέσεων και η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης:
      α) μεταξύ των μελών του συλλόγου
      β) με τοπικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους
      γ) με μορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους της χώρας.

Β.  Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του.

Γ.  Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη
     της Κρήτης και της Σαλαμίνας.

Δ.  Η ζύμωση των μελών του και η ενημέρωσή τους πάνω στα
     προβλήματα της Κρήτης και της Σαλαμίνας,

Ε.  Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε φορείς της Κρήτης και
     της Σαλαμίνας για έργα εξωραϊσμού και λοιπά κοινωφελή έργα,
     καθώς και η πραγματοποίηση από τον σύλλογο,έργων
     εξωραϊσμού και λοιπών κοινωφελών στην  Σαλαμίνα και
     την Κρήτη.

ΣΤ. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα της Κρήτης
      καθώς και η ενέργεια παραστάσεων ενώπιον κάθε Αρχής για την
      προώθηση λύσεων των προβλημάτων αυτών.

Ζ. Η προβολή της ιστορίας και των πλεονεκτημάτων της Κρήτης.

Η. Η συνεργασία με άλλους συλλόγους (επιστημονικούς,τοπικούς κλπ)
     με ενώσεις και πνευματικούς οργανισμούς, Ελληνικούς, ξένους
     ή διεθνείς.